Om Trappan

Fastighetsaktiebolaget Trappan är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sverige med fokus på lager, lätt industri samt externhandel. Fastighetsbeståndet uppgår till 67 000 kvm och sträcker sig från Helsingborg till Skellefteå. Betoningen är på ekonomiska och demografiska tillväxtmarknader såsom regionstäder och storstadsområden.

Affärsidé

Trappans affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla kommersiella fastigheter på tillväxtmarknader. Genom professionell förvaltning, förädling och projekt skapas värden för hyresgäster och aktieägare.