Kobbegården 171:1

Serviceanmälan
tidx.se
031-707 07 99
Telefontid 08:00 – 10:00

Jour
GBG energi
031-63 30 04

OBS! AKUTA fel där det föreligger fara för person eller egendom skall alltid ringas in.

Förvaltare
Thomas Ribbestål
thomas.ribbestal@tidx.se
073-155 75 01

Hyresadministratör
Helen Nywertz
helen.nywertz@tidx.se
031-760 06 10

Publicerat