Anekdoten 1

Felanmälan
Vid problem i fastigheten eller i era lokaler skall ni kontakta felanmälan i första hand via e-post. Akuta ärenden anmäls alltid på telefon.

E-post: felanmalan@trappan.se
Telefon: 076-303 20 75

Förvaltning
Vid förvaltningsfrågor och frågor rörande hyresavtal kontakta ansvarig förvaltare:

Fredric Helmfrid
E-post: fredric.helmfrid@trappan.se
Telefon: 073-362 00 84

Publicerat